Proč rostlinná strava .

K rostlinné stravě vede každého člověka souhrn jiných důvodů. Nejčastěji je to ale zájem o zdraví, neochota se dál podílet na špatných životních podmínkách zvířat v živočišném průmyslu a v posledních letech také zájem o planetu a způsobech, jak minimalizovat její znečišťování.

o 8 100 000

méně lidských úmrtí

o 70% méně

skleníkových plynů

150 000 000 000

nezabitých zvířat ročně

Pokud by převážný způsob stravy na světě v roce 2050 byl založený na rostlinné stravě.

Zdroj: Studie Oxford Programme on the Future of Food, 2016 / ADAPTT